SE SPRÁVNÝM PŘÍSTUPEM JDE I ZDÁNLIVĚ NEMOŽNÉ...

Výukové lekce neprobíhají v neměnných prostorách, ale odehrávají se na nejrůznějších místech. Výběr prostředí je přizpůsobeno tomu, čeho si přejete dosáhnout se svým psem. Doba pro Vaší výuku závisí na individuální domluvě. Společně vybereme čas a místo pro výuku dle toho, co chcete psa naučit nebo odnaučit. 

vodavodasníhskok

Učíme člověka správně komunikovat se svým psem - učíme člověka uvědomit si rozdíly v myšlení psa a člověka. Pokud si toto člověk uvědomí, zruší všechny své mylné domněnky o chování svého psa, napraví tak své chování ke psu a tím dosáhne napravy chování psa.